بازی های جالب آندروید

Hacker101: دورهٔ ویدیویی رایگان آشنایی با امنیت وب

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

 Hacker101: دورهٔ ویدیویی رایگان آشنایی با امنیت وب

Hacker101 یک کلاس آموزشی رایگان به صورت آنلاین در زمینهٔ امنیت وب است. این دورهٔ آموزشی همواره چیزیهای برای آموزش به علاقمندان دارد؛ خواه شما یک برنامهنویس علاقهمند به کشف باگ باشید یا یک حرفهای در زمینه امنیت!