بازی های جالب آندروید

چگونه با مشکلات آزادکاری کنار بیاییم

۲۸ شهریور ۱۳۹۶

آزادکاری یا فریلنسینگ، سبکی مدرن از فعالیت کاری است که مشکلات مخصوص به خود دارد. حل کردن این مشکلات مهارتی ویژه برای آزادکاران است.

آزادکاران افرادی هستند که عموما بهتنهایی کار میکنند و پروژههای متنوع را بسته به مهارتهای خود از شرکتهای مختلف می‌پذیرند. سبک کاری آن‌ها دشواری و مشکلات خاص خود دارد که باید برای روبرو شدن با آن‌ها آماده باشند. کالی مور یک نویسندهی آزادکار است که برای مجلههای معتبری همچون Inc و Entrepreneur مقاله مینویسد. مقالهای که در ادامه میخوانید توسط او و برای حل مشکلات آزادکاری نوشته شده است. مور در این مقاله سعی دارد چرایی بازنگری در سبک تجارت را برای آزادکاران تشریح کند.

وقتی فردی برای اولین بار وارد فضای آزادکاری میشود، یکی از موارد زیر اتفاق میافتد:

  • آن‌ها برای هر فردی که پروژه پیشنهاد میدهد، خدمات بسیار متنوعی ارائه میدهند.
  • پروژههای با قیمت پایین را قبول میکنند تا کار بیشتری داشته باشند.
  • به خاطر عدم امنیت شغلی، ناامید میشوند.

در قدم اول باید به یاد داشته باشید که اگر تلاش کنید برای همهی افراد همهی خدمات را ارائه دهید، در نهایت به فردی تبدیل میشوید که در هیچ کاری خوب نیست یا در بهترین حالت، خدماتی متوسط در زمینههای بسیار متفاوت ارائه میدهد. در این شرایط، ممکن است درآمدی نسبی داشته باشید؛ اما مشکل اصلی این است که نمیتوانید مشتریان خوب جذب کنید.

مور برای حل این مشکل که خودش هم با آن دست و پنجه نرم‌ کرده است، راه حلی کاربردی پیشنهاد میدهد. او نیز در ابتدای دوران کاری پیشنهادهای متفاوت را از همه قبول میکرد. اما پس از مدتی تصمیم گرفت خدمات خود را متمرکز کند. او پس از این تصمیم، تنها خدمات فریلنسری نوشتن مقاله در حوزههای تخصصیاش یعنی تجارت الکترونیک و نرمافزار ارائه کرده است. قدم مهم پس از این تصمیم، رد کردن پیشنهادهای نامرتبط بوده که البته تصمیمی سخت بوده است.

freelance

پس از مدتی، تخصص مور در همین زمینههای خاص مورد تمرکز بیشتر میشود. نتیجه این شد که افراد پس از مدتی او را به‌عنوان فردی بسیار حرفهای میشناختند. به بیان دیگر او به منبعی قابل اعتماد برای نوشتن مقالههای تخصصی تبدیل شده بود.

نکتهی مهم این است که درآمد این فریلنسر نیز پس از این تصمیم افزایش داشته است. او در سال اول ۴۰ درصد و در سال دوم ۶۰ درصد افزایش درآمد تجربه کرده است. مور در سال اول کمتر از ۱۰ مشتری داشت و پس دو سال، تعداد آن‌ها را به بیش از ۵۰ نفر رساند. این موفقیت به خاطر این به دست آمد که او تمرکز کاری به دست آورده و زمینهای خاص برای افزایش تخصص پیدا کرده است.

یکی از مشکلات آزادکاری، تازه بودن آن است. هنوز هیچ دانشگاه یا کتابی برای آموزش اصول این روش کاری وجود ندارد. اطلاعات زیادی در فضای اینترنت موجود است؛ اما پیدا کردن مطالب و روشهای مفید در میان انبوه اطلاعات دشوار است.

برای بسیاری از آزادکاران، پیدا کردن راه و روش صحیح تجارت، موفقیت اصلی است. این جستجو و نتیجهی آن، شما را از فردی که به همهی پروژههای پاسخ مثبت میدهد، به متخصصی با کلاس کاری بالا تبدیل میکند که تنها پروژههای خاص با قیمت مناسب ارائه میدهد. البته قدمهای اول در این راه بسیار دشوار است چرا که شما با این تصمیم، به فرصتهای مالی متعددی پاسخ منفی میدهید. در عوض نتایجی که از این تصمیم به دست میآید، بسیار مفید هستند:

۱پروژههای بیشتری پیدا میکنید که به انجام دادن آن‌ها علاقه دارید.

۲به فردی تبدیل میشوید که برای دیگر آزادکاران هم پروژه پیدا میکند.

۳اعتبار و قدرت کافی را در زمینهای خاص پیدا میکنید که بسیار باارزش است.