بازی های جالب آندروید

فرزندان Bill Gates تا سن ۱۴ سالگی اجازهٔ داشتن موبایل نداشتند!

۱۵ خرداد ۱۳۹۷

 فرزندان Bill Gates تا سن ۱۴ سالگی اجازهٔ داشتن موبایل نداشتند!

اگر مسائل مادی برایتان اهمیت داشته باشد، حتماً حس اینکه بچهٔ یکی از پولدارترین انسانهای دنیا باشید برایتان بسیار هیجانانگیز است! بیل گیتس مؤسس یکی از بزرگترین شرکتهای تکنولوژیکی (مایکروسافت) در دنیا است و در ظاهر به نظر میرسد که فرزندانش غرق در تکنولوژی بوده باشند؛ اما بر اساسیک مصاحبهٔ که با وی صورت گرفت، این میلیاردر معروف پدر چندان تکنولوژیبازی نبوده است! به طور مثال،او به سه فرزندش اجازهٔ داشتن موبایل را تا سن ۱۴ سالگی نداد و همینطور اجازه نمیداد در طول صرف غذا، سر میز کسی از تبلت و موبایل استفاده کند!