بازی های جالب آندروید

زبان C طبق شاخص TIOBE زبان برگزیدهٔ سال ۲۰۱۷ شد

۲۲ دی ۱۳۹۶

 زبان C طبق شاخص TIOBE زبان برگزیدهٔ سال ۲۰۱۷ شد

به نظر میرسد که زبان قدیمی C، سریعترین رشد را در شاخص TIOBE در سال ۲۰۱۷ داشته و بنابراین میتوان آن را زبان برنامهنویسی سال ۲۰۱۷ نامید! در واقع، زبان C در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱.۶۹ درصدی مواجه بوده است. هرچند که این میزان معمولاً برای زبان سال شدن کافی نیست، اما به دلیل اینکه جایگزین دیگری وجود نداشت، C به چنین جایگاهی دست یافت (پس از C، زبان Python در رتبهٔ دوم با ۱.۲۱٪ و Erlang با ۰.۹۸٪ در رتبهٔ سوم قرار گرفتند).