بازی های جالب آندروید

درآمدی بر فرآیند یادگیریِ رانندگی در خودروهای Self-Driving

۲ تیر ۱۳۹۷

 درآمدی بر فرآیند یادگیریِ رانندگی در خودروهای Self-Driving

Tesla،کمپانی خودروسازی تحت رهبری Elon Musk،با عرضهٔ مُدل S و پس از آزمایشهای مستقل انجامشده توسطNHTSA (سازمان امنیت ملی ترافیک ایالات متحده)، موفق به کسب نتایج قابلقبولی در حوزهٔ ایمنی خودرو شد که نتیجۀ این آزمایش در مورد خودروهای خودران یا به اصطلاح Self-Driving Cars توجه بسیاری از سازمانها، افراد و شاید هم دولوپرها را به خود جلب کرده است.