دادگاه بنیتا چی شد

بازی های جالب آندروید

دادگاه بنیتا چی شد

۲۰ شهریور ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

دادگاه بنیتا چی شد

سرنوشت و حکم دادگاه برای قاتل بنیتا چه بود و نتیجه دادگاه چه شد از نکس لود بخوانید .

دادگاه بنیتا چی شد

در ادامه مطلب با نتایج دادگاه همراه خواهید بود با قتل قاتل بنیتا .

 

دادگاه بنیتا چه نتیجه ای داشت ؟

دادگاه بنیتا شروع شد و در آن قاتل بنیتا و پدر بنیتا و مادر وی حضور داشت در دادگاه پدر بینی تا ببینی تا گفت که می مرد حسابی اگر ماشین باز بود و سایل همسر من را بردی کیف همسر من را برداشتی جعبه ابزار ماشین را برداشتی ولی چرا اداره ماشین را برای فرزند ۸ ماه ای هستی که هیچ قدرت توان و حرکت نداشته ای قاتل پس فطرت هستی و وکیل پدر بینی‌تان درخواست اشد مجازات برای هر دو همدست این ماجرا درخواست کردند و خواستار مرگ آنها شدند ولی دادگاه به روز بعد و تعلق به روز چهارشنبه موکول شد تا نتیجه نهایی و حکم قصاص در آن افت خواهد شد ولی به احتمال ۱۰۰% قاتل بنیتا خواهد مرد و به قصاص در ملاءعام محکوم خواهد شد .

دادگاه بنیتا

نوشته دادگاه بنیتا چی شد اولین بار در نکس لود پدیدار شد.