بازی های جالب آندروید

بر اساس پیش‌بینی‌‌ها، اکثر کدهای نرم‌افزاری تا سال ۲۰۴۰ توسط ماشین‌ها نوشته خواهند شد!

۲۴ آذر ۱۳۹۶

 بر اساس پیش‌بینی‌‌ها، اکثر کدهای نرم‌افزاری تا سال ۲۰۴۰ توسط ماشین‌ها نوشته خواهند شد!

سناریویی را تصور کنید که در آن لازم است یکدولوپر برای کدنویسی، یکسری روشهای متداول و آزمایش شده را دنبال کند تادر نهایت ماژولی را به یکدولوپر دیگر تحویل داده تا وی بر روی آناصلاحاتیانجام داده و آن را مورد بررسیهای هوشمندانه قرار دهد. حال این سؤال پیش میآيد که آیا دولوپراولی واقعاً نیاز است؟ آیا نمیتوانیم برایوی، یک جایگزین رباتی پیدا کنیم؟