بازی های جالب آندروید

آدرس محل هایی که نذری می دهند

۵ مهر ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

آدرس محل هایی که نذری می دهند محله آدرس دقیق جاهایی که نذری می دهند باید شما دقیق پیدا کنید هر شانه مختص خود جاهای داره که در آن هر ساله خانواده هایی برای مردم نذری میدهند. نذری یک امرمستحب کرد بسیار در ماه محرم ثواب دارد و هم شکمم گرسنگان را سیر می‌کند.در تهران […]

نوشته آدرس محل هایی که نذری می دهند اولین بار در نکس لود پدیدار شد.